Slideshow shadow

Witam serdecznie!

Lipiec 18, 2013 w Bez kategorii

Jestem Rzeczoznawcą Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego zarejestrowanym na liście Ministra Transportu pod numerem RS 000694. Nie każdy kto tytułuje się „rzeczoznawca” jest zarejestrowany na tej liście. Trzeba spełnić dość wysokie wymagania, ale za to wpis ten potwierdza rzeczywiste kompetencje rzeczoznawcy. Opinie sporządzone przez osobę nie będącą na liście Ministra Transportu (bez numeru RS) nie są przyjmowane przez Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, Wydziały Komunikacji, Konserwatorów Zabytków itd. Lista rzeczoznawców jest opublikowana w Internecie pod adresem http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/

Jako rzeczoznawca pracuję od prawie 20 lat, cały czas w Zespole Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, a z motoryzacją związany jestem „od urodzenia”. Skończyłem Politechnikę Warszawską wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie Samochodów i Maszyn Roboczych) ze specjalizacją Samochody i ciągniki.

Jestem również wpisany na listę rekomendowanych rzeczoznawców samochodów zabytkowych i historii motoryzacji Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

Jestem Biegłym Skarbowym, zarejestrowanym przy Izbie Skarbowej w Warszawie, w zakresie wycen środków transportu.

Jestem Biegłym Sądowym przy Sądach Okręgowych w Warszawie i w  Łodzi w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego od 3 kadencji.

Wykonuję opinie w zakresie:

  • Wycena wartości rynkowej wszelkich samochodów, autobusów jak i sprzętu specjalistycznego różnego rodzaju, również w stanie uszkodzonym. Kiedyś robiłem wyceny kuchni polowych dla wojska „bo jak ma koła to do PZMotu” ale też samolotów i śmigłowców sprowadzonych do Polski z zagranicy. Wykonuję również wyceny dla potrzeb naliczenia podatku akcyzowego samochodów osobowych importowanych do Polski.
  • Kosztorysy napraw blacharsko lakierniczych i mechanicznych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Korzystam z systemu AUDATEX.
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie określenia przyczyny uszkodzenia mechanizmów samochodu ale także w zakresie jakości przeprowadzonej naprawy czy to mechanicznej czy blacharsko – lakierniczej.
  • Ekspertyzy w zakresie ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, oceny sprawstwa kolizji i naruszenia przepisów Kodeksu drogowego.
  • Wyliczenia wysokości odszkodowania przy szkodach komunikacyjnych.
  • Opinie o samochodach zabytkowych oraz przygotowanie tzw. Białej Karty – jako rzeczoznawcy rekomendowanego do opiniowania samochodów zabytkowych i historii motoryzacji przygotowywane przeze mnie opinie są akceptowane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Przez cały okres pracy w charakterze rzeczoznawcy samochodowego nie było na mnie ani jednej skargi od Klienta czy to do Prezesa PZM Holding, którego częścią jest Zespół Rzeczoznawców, czy gdzie indziej.

Współpracuję z PZM Warszawa.

pzm

logo PZMot

Wyceny wartości samochodów

Lipiec 18, 2013 w Bez kategorii

Wycena wartości rynkowej pojazdów, nie tylko samochodów, potrzebna jest do ubezpieczenia AUTO CASCO, do stwierdzenia „szkody całkowitej”, do kredytu, do leasingu, do naliczenia akcyzy czy innych należności podatkowych i w wielu innych przypadkach (np. do podziału majątku przy sprawie rozwodowej).

Wzór wyceny do naliczenia akcyzy jest tutaj.

Sposób sporządzania wyceny samochodu opisany jest w Instrukcji wydanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego. Jest to jedyny dokument określający sposób postępowania przy określaniu wartości rynkowej samochodu, również w stanie uszkodzonym po kolizji. Instrukcja jest akceptowana przez wszystkie instytucje takie jak Sądy i Prokuratury. Według tej Instrukcji działa „Komputerowy system wyceny wartości rynkowej pojazdów INFO EKSPERT”. W tym właśnie systemie robię wyceny.

Wzór wyceny wartości rynkowej samochodu jest tutaj.

Wycenę można sporządzić na dowolną datę. Wydająca katalogi firma INFO EKSPERT istnieje od ponad 20 lat.

Skutkiem kolizji drogowej jest nie tylko konieczność naprawienia samochodu i poniesienia kosztów z tym związanych, ale również ubytek wartości rynkowej samochodu po przeprowadzonej naprawie blacharsko lakierniczej. Wiele osób nie wie, że należy się z tego tytułu odszkodowanie, a Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie o tym „zapominają”. Sposób obliczenia ubytku wartości rynkowej, a także kryteria jego wystąpienia opisane są w odrębnej Instrukcji, również wydanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego.

Zdarza się wyceniać nie tylko pojazdy. Doświadczenie i sprawdzona metodyka postępowania pozwala określić wartość rynkową wielu innych urządzeń technicznych. Zdarzyło się wyceniać urządzenie do konserwacji torów łyżwiarskich do jazdy szybkiej na lodzie, czy maszyny do czyszczenia podłóg w sklepach wielko powierzchniowych.

Samochody zabytkowe

Lipiec 18, 2013 w Bez kategorii

Samochód zabytkowy to taki, który ma co najmniej 75 % oryginalności części w tym główne zespoły, oraz jest w jakiś sposób wyjątkowy – na przykład wykonany fabrycznie prototyp, jeden z pierwszych lub ostatnich z serii, brał udział w ważnym wydarzeniu historycznym lun sportowym na co można przedstawić potwierdzające to dokumenty, właścicielem była osobistość o wymiarze historycznym (np. JP II). Jeżeli jest to zwykły pojazd seryjny, to egzemplarz musi mieć skończone 30 lat oraz musi minąć 15 lat od zakończenia produkcji modelu.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ruchu drogowym, czyli Kodeksu drogowego, samochód zabytkowy to taki, który został wpisany do ewidencji zabytków ruchomych techniki, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ewidencję i rejestr zabytków prowadzi właściwy terytorialnie Wojewódzki konserwator zabytków i to właśnie on podejmuje decyzję – wpisać czy nie, na podstawie przygotowanych przeze mnie dokumentów. Opinia dla urzędu Konserwatora zabytków o tym, że samochód spełnia kryteria pojazdu zabytkowego oraz „Biała karta” czyli w specjalny sposób wydrukowany dokument na odpowiedniej grubości kartonie, przy czym do wydruku nie mogą być użyte drukarki atramentowe. „Biała karta” zostaje u Konserwatora jako świadectwo stanu technicznego zabytku.

Samochód zabytkowy sprowadzony z zagranicy jest zwolniony z opłat granicznych, ale przygotowana przeze mnie opinia dla Urzędu celnego musi potwierdzać spełnienie warunków określonych w przepisach celnych. Opinia dla Urzędu celnego jest trochę inna niż dla Urzędu Konserwatora – dłuższa i bardziej rozbudowana.

Dla wielu miłośników motoryzacji wystarczające jest uznanie samochodu za pojazd historyczny w rozumieniu Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Samochód historyczny to taki, który ma 25 lat i minęło 15 lat od zakończenia produkcji modelu, a ponadto zostanie uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za szczególnie cenny dla udokumentowania historii motoryzacji. Na pojazd historyczny, zgodnie z Ustawą, można zawierać krótkoterminowe umowy ubezpieczenia OC, nie krótsze niż 30 dni, co w praktyce oznacza zwolnienie z obowiązku ciągłości ubezpieczenia OC. Oczywiście wyjeżdżając na drogę publiczną trzeba mieć ważne ubezpieczenie i aktualne badania dopuszczenia do ruchu.

WZÓR chevy CHEVELLE, że spełnia kryteria pojazdu zabytkowego.

WZÓR BIAŁA KARTA chevy CHEVELLE 1968

 

Ekspertyzy techniczne

Lipiec 18, 2013 w Bez kategorii by ekspert_admin

Ekspertyzy techniczne najczęściej dotyczą sporów pomiędzy użytkownikiem a gwarantem lub zakładem naprawczym. Spór może dotyczyć przyczyny powstania usterki, jakości wykonanej naprawy itp.

Ekspertyza zaczyna się od badania pojazdu lub zespołu, którego ma dotyczyć.  Czasami wystarczą badania warsztatowe, czasami trzeba przeprowadzić badania stanowiskowe lub laboratoryjne. Efektem jest opis przyczyny powstania usterki lub awarii, jej skutków, bywa że również kosztu naprawy.

Przykładowa ekspertyza turbosprężarki jest tutaj.

Ekspertyza mniej techniczna, ale bardzo przydatna jednostkom budżetowym, które muszą stosować się do Ustawy o zamówieniach publicznych, to badanie SIWZ (Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) pod kątem zgodności z zasadami konkurencji, czyli unikania preferowania konkretnego dostawcy. Osoba przygotowująca SIWZ nie zawsze jest specjalistą w dziedzinach związanych z motoryzacją, Ekspertyza określająca z których zapisów należy zrezygnować, a o jakie należy SIWZ uzupełnić, jest przydatna w późniejszym postępowaniu i ewentualnie przy rozpatrywaniu protestów. Mam za sobą szkolenie pt. „Nadzór nad zamówieniami publicznymi” oraz kurs podstawowy I i II stopnia z zakresu zamówień publicznych wg programu zatwierdzonego przez UZP.